Življenjske situacije kot so ločitev ali partnerstvo v katerem so prisotni prepiri, nasilje, alkohol, zlorabe, kronične bolezni, nesreče, smrt, prisotnost v situacijah, ki nas navdajajo s strahom, so čustveno težke že za odrasle osebe, kaj šele za otroke, ki se znajdejo v vrtincu dogodkov in čutenj, ki jih ne razumejo in jih presegajo. Otrok vsa vzdušja iz svoje okolice čuti in zaznava, nekateri svoja občutja laže izražajo, drugi pa jih potlačijo v sebi, v svoji notranjosti, ne morejo jih izraziti z besedami in se tako znajdejo v stiski, ki se na zunaj kaže v težavah s čustvovanjem in vedenjem kot je npr. zapiranje vase, konflikti z vrstniki, motnje pozornosti, z učnimi težavami, lahko pa tudi zdravstvenimi težavami, kot so glavoboli, astma, bolečine v trebuščku, močenje postelje in celo z zaostankom v kognitivnem razvoju.

Otrokom sta igra in risanje primaren način izražanja, ki jim je bližje od verbalnega izražanja, saj pri risanju in igri lahko izražajo svoja čutenja, vse kar je težko, kar jih moti, vse kar je pozabljeno ali potlačeno ali za kar otrok nikoli ni dobil besed, na povsem varen način. Način skozi igro, risanje in smeh je najbolj naraven način zanje, da se odpirajo in se osvobajajo težkih čutenj, razrešujejo nezavedno, izboljšujejo samopodobo, razkrije se tudi veliko več kot bi se lahko z verbalno komunikacijo.

V terapijah otroka preko različnih tehnik, kot so igranje, risanje, oblikovanje, ustvarjanje, igra vlog, pri kateri si pogosto pomagamo tudi s peskovnikom začutimo in ustvarimo z njim stik, preko katerega otrok dobi možnost, da sporoči, kako se počuti, česa ga je strah, kaj potrebuje. Ko se tako čuti slišanega in razumljenega dobi tudi veselje in pogum do odkrivanja novih stvari, sebe, drugih in svojega okolja, pride v stik s seboj, lahko začne izražati kaj ga veseli, preizkuša nove možnosti, lahko pa tudi reče ne situaciji, ki mu ne ustreza in predvsem ugotovi, da se lahko tudi zmoti in je še vedno o.k. Izgrajena vez z otrokom, ko se ob staršu ali terapevtu otrok počuti varno je predpogoj, da se otroku odpre nov prostor, kjer lahko preneha igrati stare igre in vloge, v katerih je vedno razočaran in dobi nek mir in gotovost, kjer se mu ni treba več ukvarjati s stresnimi dogodki in se njegov razvoj lahko nadaljuje tam, kjer se je prej ustavil. Vsekakor pa je potrebno pridobljeno vez negovati, zato je pomembno sodelovanje med starši in terapevti, ki se prične že ob vstopu v terapevtski proces, v katerega se vključijo tudi starši.

V terapevtsko obravnavo vključimo otroke od dopolnjenega četrtega leta starosti naprej, primerne pa so tudi za mladostnike, s tem, da je delo z njimi nekoliko drugačno, kajti mladostniki imajo že bolj razvito verbalno izražanje, kljub temu pa je prednost terapij preko risanja, dela s peskovnikom in igro vlog, da omogočajo izražanje težkih čutenj in negativnih občutkov na varen in sprejemljiv način. Preko teh tehnik tudi hitreje pridemo do tem, vprašanj, konfliktov, ki bi jih mladostniki želeli razrešiti in ne dopušča laži.
V terapijah najdejo drugačne možnosti izražanja tudi otroci z razvojnimi motnjami in posebnimi potrebami, pa tudi odrasli, ki v otroštvu niso imeli možnosti igre in je njihovo čustvovanje zato lahko nekoliko okrnjeno.

Učinki terapij preko igre, igre vlog in likovnega ustvarjanja so zelo podobni učinkom, ki jih tudi sicer zasledujemo v psihoterapijah, le da je pot do njih drugačna in sicer razvoj zdrave samopodobe, samozaupanje, izražanje čutenj na neškodljiv način do sebe in drugih, mir in sproščenost ter stik s seboj.

Darinka Kavčič, zakonska in družinska terapevtka
Pogled vase, terapevtski center za posameznika, družino in par
Selanov trg 4, 1000 Ljubljana
tel.št.: 041/369-999
www.pogled-vase.si
terapije@pogled-vase.si