Sladkorna bolezen lahko ublaži ali odpravi sprememba življenja . Načini življenja obstajajo v pestri paleti različnih izvedb. Praktično ima vsak človek svoj način življenja. Med populacijo pa se način življenja lahko tudi v veliko značilnosti izenači.

Gre predvsem za določena območja, ki imajo podobne življenjske danosti. Tem se prilagodi veliko število populacije, kar pomeni, da se v nekaterih značilnostih, načini življenja posameznikov ne razlikujejo ali se razlikujejo v malenkostih. Del teh značilnosti so lahko prehrana, fizične aktivnosti, stres in druge značilnosti. To pa so lahko hkrati tudi osnove, preko katerih nastane sladkorna bolezen. Že iz preteklosti so znani primeri, ko je bilo na določenem območje večje število obolelih oziroma je imelo točno določene težave. Rešitve so bile zelo različne. Veliko dobrih praks se je razvilo preko sprememb življenja. Spremembe so bile lahko bolj ali manj obsežne. Med bolj obsežne štejemo spremembo življenjskega okolja, med manj obsežne pa spremembe življenjskih navad in aktivnosti. Življenjsko okolje je pomemben dejavnik. Toliko bolje pa je, da vzamemo sladkorna bolezen resno. Število oseb, ki jim povzroča težave, pri nas predstavlja nekaj manj kot desetino prebivalstva. Zato moramo tudi v primeru, ko sladkorna bolezen ni naša izkušnja biti pozorni na vzroke. Ti so na žalost del vsakdanjika, manjši odstotek prebivalstva se jim aktivno izogiba. Splošno znano je, da sladkorna bolezen lahko nastane preko vzrokov, ki so pogosto skriti v povsem običajnem življenju.

Veliko storimo že z zdravim načinom življenja ter izogibanju vsemu, kar lahko prispeva k generiranju težav. Seveda pa se v sodobnem načinu življenja ne skrivajo edini vzroki. Na nekatere tudi nimamo posebnega vpliva. V primerih, ko je sladkorna bolezen vzrokovana na dedni osnovi, v našem načinu življenja ne gre iskati vzroka. Vendar so s težavami, ki jih v tem primeru povzroča, bolniki večinoma že seznanjeni. Sladkorna bolezen je pogosto težava, ki nastane z nezdravim načinom življenja.