Prostovoljno zavarovanje je odločitev zavarovanca, ki želi imeti dostop do večjega obsega pravic za zdravstvene storitve , zdravila, zdravstvene pripomočke ter večjega obsega drugih pravic. Na voljo ima dve osnovni možnosti. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in dodatno ali nadstandardno zdravstveno zavarovanje. V prvem primeru gre za prostovoljno zavarovanje, ki zagotavlja kritje stroškov do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije del stroškov, drugi del kritja stroškov mora zagotoviti posameznik. Gre za stroške povezane z zdravili, reševalnimi prevozi, zdravstvenimi pripomočki ter drugimi tehničnimi pripomočki. Drugi tehnični pripomočki, ki jih prostovoljno zavarovanje krije do polne vrednosti so : očesni, ortopedski, slušni,  ortotični ter ostali tehnični pripomočki. 

zlom-noge

Odstotek kritja obveznega zavarovanja je različen. Za zavarovanca je najbolje, da odstotek kritja obveznega zavarovanja preveri preko kakovostnih virov. Na voljo so klasični in sodobni viri informacij o obveznem zdravstvenem zavarovanju ter odstotkih kritja zdravil, pripomočkov in storitev. Drugo prostovoljno zavarovanje je dodatno ali nadstandardno zavarovanje. Z njim zavarovanec dobi večji obseg obstoječih pravic. Primer je podaljšano zdravniško zdravljene. Druga pridobitev je večji standard pravic, kot je nadstandardni zobozdravstveni material ali nadstandardni ortopedski pripomoček. Naslednja pridobitev so nove dodatne pravice. To so nadomestila v primeru bivanja v bolnišnici, estetski operativni posegi, dodatni pregledi in druge podobne dodatne pravice.  Odločitev za prostovoljno zavarovanje je prepuščena zavarovancu. Največkrat se za takšno zavarovanje odločijo osebe, ki so prepričani v nujnost boljše skrbi za svoje zdravje. Z vidika investicije, se mnogim zdi najboljša možna investicija. Gre za investicijo iz skupine naložb v osebo. Poleg večjega obsega in standarda zdravstvene oskrbe, so to razna izobraževanja, izpopolnjevanja ter druge podobne naložbe. Pri takih naložbah tveganj ni, saj so vsi pripadajoči učinki neposredno namenjeni zavarovancu.

Prostovoljno zavarovanje je brez dvoma dobra naložba, pri kateri ne investitor nima dvomov o zagotovljenih koristih za zdravje.