Klop je pajkovec, ki najugodnejši življenjski prostor najde predvsem v podrasti, travi in grmovju vlažnih mešanih gozdov.

To je hkrati tudi prostor, kjer človek opravlja profesionalne in prostočasne dejavnosti. Med profesionalne dejavnosti spada predvsem kmetijstvo, gozdarstvo in podobne dejavnosti, ki zahtevajo aktivnosti v življenjem okolju, ki ga klop izbere zaradi njemu najboljših pogojev. Poleg profesionalcev pa se v njegovem najboljšem življenjskem okolju pogosto znajdejo tudi rekreativci, tekači, pohodniki, kolesarji, izletniki in podobni. Vsem naštetim velja opozorilo predvsem v toplejših delih leta, svoje aktivno življenje pa klop začne takoj, ko se temperature dvignejo nad pet stopinj Celzija. Pred tem prezimi v listju ali kakšnem podobnem zavetju, ki mu nudi temperaturo okrog nič stopinj Celzija. Ter na ta način obvarovanjem pred njegovim učinkovitim naravnim sovražnikom, to je nizkimi temperaturami. Za vse, ki jih klop ogroža je priporočljivo cepljenje ter preventivni ukrepi. Cepljenje je velikokrat dilema, saj mnogi mislijo, da to ni njihov problem. V naravni se malo gibljejo, zato razmišljajo, da ne spadajo med posebno ogrožene. Vedeti je treba, da je klop zelo prilagodljivo živo bitje, zlahka pa se ga tudi prenaša, največ preko oseb, ki se veliko gibljejo v gozdu oziroma povsod tam, kjer je njegov življenjski prostor. Na obisk lahko pride taka oseba, ki ima nevede na sebi klopa. O učinkovitosti cepljenja je najbolj zgovoren podatek, da je pri teh osebah obseg težav do desetkrat manjša, kot oseb, ki niso cepljeni v njegovem življenjskem okolju pa se bistveno manj gibajo. Poleg cepljenja je priporočljiva preventiva pred odhodom v naravno, ter po prihodu domov. Na oblačilih je klop velikokrat skrit, podobno velja na koži. Problem njegovega ugriza je v tem, da prizadeto mesto dobi značilne znake, ob tem človeku ne povzroča nobene bolečine. Kar pomeni, da je edina dobra preventiva v tem primeru dober pregled.

Klop je težava oseb, ki se gibljejo v naravi.

http://www.sos-klop.si/

klop odstranitev