Zdrav življenjski slog vključuje različne faktorje, nad katerimi ne moremo obdržati popolnega nadzora. Lahko pa se vseeno uspešno soočamo z nekaterimi izzivi, ki imajo na življenjski slog in zdravje telesa največji učinek. Da bi lahko na dolgi rok kar najbolje sledili napredku oziroma spremembam, moramo biti dobro seznanjeni z nekaterimi merili, ki nam pri tem pomagajo. To je lahko tudi ITM izračun, ki lahko veliko pove, čeprav se na samo številko ne moremo vedno povsem zanesti. Zdrav življenjski slog se v veliki meri odraža v telesni teži in postavi, zato lahko tudi merimo nekatere podatke, ki nam na dolgi rok pomagajo pri spremljanju napredka ali prilagajanju rutine. ITM izračun je le en izmed takšnih pripomočkov, gotovo pa gre za dokaj dobro znano številko, ki lahko veliko pove. Predvsem to velja za tiste, ki si prizadevajo izgubiti nekaj telesne teže, pri teh je lahko ITM izračun še bolj relevanten kot zgolj podatki o telesni teži.

Izračun ITM-ja, indeksa telesne mase

Kaj nam pove ITM izračun in česa ne?

Treba pa se je zavedati uporabnosti takšnih in drugačnih izračunov. ITM izračun je resda lahko zelo uporaben, ne smemo pa mu pripisovati prevelikega pomena, saj nima vedno prav. Zelo uporaben je lahko v primeru, da želimo določiti svojo ciljno težo pri hujšanju. Pri tem ne moremo upoštevati le svoje telesne teže in neke abstraktne ideje o idealni teži, temveč moramo pomisliti tudi na druge lastnosti telesa. ITM izračun vzame v zakup še telesno višino, ki jo vedno povezujemo s težo. Višji ljudje bodo razumljivo nekoliko težji, nižji pa lažji. S tega vidika je lahko ITM izračun zelo uporaben podatek, s katerim se lahko lažje orientiramo. A ne pozabimo, da imamo še vedno v izračunu le dva dejavnika. Na to, kakšna je primerna teža, vplivajo tudi drugi faktorji, recimo starost in spol.