Fasaderstvo izdeluje fasade tudi na blokih. Za fasaderstvo so bloki zelo zahtevno področje dela, saj vključujejo zelo zahtevno delo na višini. Fasaderstvo se mora vzpeti na blok in tam začeti svoje storitve oblaganja z izolacijo in barvanja fasade. To se lahko počne po jermenicah ali pa na delovnem odru, ki ga postavijo pred začetkom z deli. Fasaderstvo tako vključuje sam tehnični vidik izgradnje fasade, kar predstavlja izbiro pravih materialov in postopkov izgradnje. Poleg tega pa fasaderstvo predstavlja tudi ustvarjanje primerne zaščite za fasado in tudi njeno barvanje. Pri zaščiti se uporabljajo razni impregnacijski premazi, ki povečujejo vodoodbojnost in varujejo pred izsojevanjem ter korozijo, ki jo povzročajo kemikalije. Razvoj materialov, ki se jih uporablja za fasaderstvo, se je v zadnjem obdobju močno povečal, zato mora biti fasaderstvo o tem dobro obveščeno in ažurirano. Poleg tega mora imeti izkušnje z uporabo materialov samih. Glede na vse doslej povedano lahko vidimo, da je fasaderstvo izjemno pomembno pri končni izgradnji poslopja, tako da ga na noben način ne gre zanemariti. Da pa bi fasaderstvo doseglo svoj namen, mora tudi končni izdelek odražati nek smisel za katerega je bil narejen, zato je smotrno, da fasada izgleda dobro narejena, saj se potem avtomatično razlaga, da je fasaderstvo dobro in kvalitetno opravilo svoje delo na bloku, ki ga je imelo v načrtu opremiti s fasado. Fasaderstvo se dokazuje z izdelki samimi in si tako tudi veča in izboljšuje svoj ugled. Fasaderstvo postane znano po svojih uspešno končanih fasadah, včasih pa je neko fasaderstvo znano tudi na negativen način, glede na to, če za seboj puščajo odpadni material ali druge ostanke in svojih izdelkov ne naredijo dobro, ampak precej površno in nekoherentno ter skrajno malomarno.