Še pred kratkim se je večina gospodinjstev ogrevala na kurilno olje ali pa na drva, seveda z izjemo srečnežev v urbanih okoljih, ki so priklopljeni na še vedno optimalno rešitev, to je daljinsko ogrevanje. Situacija pa se je v zadnjih letih močno spremenila. Cena kurilnega olja je močno narasla in še raste, veliko objektov se je dodatno priklopilo na plinsko omrežje, hkrati pa so na popularnosti pridobili novi energenti, predvsem lesni peleti ter toplotne črpalke. Vprašanje torej je, kater energent izbrati?

Že iz samega uvoda je mogoče razbrati, da je ogrevanje na kurilno olje predrago in le še redki se odločijo za ogrevanje na ta energent. Hkrati je z liberalizacijo plinskega trga ter dodatnimi kraki plinovodov postalo zanimivo ogrevanje na plin, vendar se situacija lahko hitro obrne, sploh v primeru večjih napetosti z Rusijo. Toplotne črpalke so trenutno zanimiva izbira, vendar so primerne predvsem za zelo dobro izolirane objekte, odvisne pa so tudi od naravnih danosti. Poleg tega je slabost toplotne črpalke tudi velika začetna investicija. Pri trenutnih nizkih cenah električne energije se sicer le-ta hitro povrne, vendar lahko v prihodnosti pričakujemo rast cen, saj trenutno veliko energetskih podjetji posluje z izgubo, kar pomeni, da odlagajo nove investicije.

Ogrevanje na lesno biomaso je v našem okolju zanimivo predvsem zaradi izobilja surovine, ki nas obdaja. Seveda je najcenejše ogrevanje na drva, sploh v primeru, da imamo voljo, moč in čas drva pripraviti sami. Slaba stran ogrevanja na drva je ta, da zahteva redno nalaganje v peč, kar pri današnjem življenskem tempu pogosto ni mogoče. Po ceni se ogrevanju na drva približajo sekanci, vendar so le-te primerni predvsem za večje sisteme ter zahtevajo precejšen gradbeni poseg, kar predstavlja visoko investicijo. Za individualne hiše so tako najbolj primerni peleti, pri katerih je začetna investcija relativno nizka in se povrne že v nekaj letih, letni strošek pa lahko zmanjšamo tudi za več kot 50% v primerjavi z kurilnim oljem.

Več o ogrevanju na pelete si lahko preberete na www.megapeleti.si