V Sloveniji je fasaderstvo obrt, ki ima dolgo tradicijo. Zanimivo je predvsem to, da ima Slovenija, ne glede na to, da je relativno majhna država, izjemno pestre značilnosti, ki jih opredeljuje fasaderstvo. Po različnih geografskih lokacijah, se je fasaderstvo razvijalo v svojo smer, tako da ima vsaka regija določene značilnosti, ki so popolnoma edinstvene. Mojstri, ki so se v preteklosti ukvarjali z izdelavo fasad na slovenskem območju, so skozi rodove prenašali svoje znanje in izkušnje. Vendar pa se je fasaderstvo v Sloveniji razvijalo tudi s pomočjo pridobivanja znanja v tujini. S spreminjanjem zakonodaje, zlasti po obdobju po osamosvojitvi, so bili izdelovalci fasad primorani v svoje izdelavne procese vključiti standarde, ki so še povečali kakovost, varnost in vzdržljivost fasad.

Fasaderstvo v Sloveniji upošteva številne standarde, ki zagotavljajo predvsem dva ključna poudarka: požarno varnost in pa kakovostno izolacijo. Seveda pa se podjetja in samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo z izdelovanjem fasad, med seboj razlikujejo. Fasaderstvo je v resnici obrt, ki zahteva precej tehničnega znanja, obilico izkušenj iz preteklosti in pa seveda to, da izdelovalec ima v lasti najnovejšo opremo in dostop do materialov po konkurenčnih cenah. Predvsem dostop do materialov po nizkih cenah je tisti faktor, ki bo imel pri končnem računu največjo težo. Sicer pa so vsi omenjeni faktorji tisti, ki ustvarjajo konkurenčne prednosti. Naročnik oziroma investitor mora, preden se odloči, koga bo izbral, pretehtati vse omenjene vidike, tako bo našel ponudbo, ki bo zanj najbolj optimalna. Fasaderstvo je v Sloveniji razvito in konkurenčno tudi s tujimi podjetji, ki se ukvarjajo s takšno oziroma s sorodno dejavnostjo.