Ljudje imamo danes zaradi takšnega življenjskega sloga, kot ga živimo, res kar precej različnih zdravstvenih težav. Kar se tiče zaposlitve, težave najbolj pogosto nastanejo z bolečinami v hrbtu, ki so lahko res velike, potem pa tudi z očmi, glavoboli, prehladi ipd. Zato je vsekakor smiselno, da se za zaposlenega še pred zaposlitvijo poskrbi za varstvo pri delu ter se tako ugotovijo tudi morebitne zdravstvene težave, ki delavcu preprečujejo opravljanje dela na izbranem delovnem mestu.

Varstvo pri delu vključuje zdravstveni pregled

Če se delodajalec že pred zaposlitvijo prepriča, ali je delavec sposoben opravljati neko delo, za katerega potrebuje novega zaposlenega, predvsem iz zdravstvenega vidika, je prav gotovo to tudi za delodajalca izredno pozitivno. Nič mu namreč ne pomaga, če zaposli osebo za delo izključno v sedečem položaju, če pa oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme sedeti dolgo časa, temveč potrebuje tudi občasne sprehode in če varstvo pri delu  ne bi bilo opravljeno, potem delodajalec tega ne bi mogel vedeti.

Obvezna oprema lahko reši življenje.

Če bi se zaposlila takšna oseba na takšno delovno mesto, potem je vsekakor za pričakovati ogromno bolniških staležev, ki pa seveda zelo negativno vplivajo tako na zaposlenega kot tudi na delodajalca, saj ga mora ves čas nekdo nadomeščati, kar seveda na delovni proces ne deluje nič kaj pozitivno. Prav tako tak zaposleni na delovno klimo ostalih zaposlenih ne bi vplival nič pozitivno, zato lahko na koncu potegnemo črto, da takšna zaposlitev ni imela prav nobenega smisla in je tudi iz tega razloga vsekakor smotrno poskrbeti za varstvo pri delu novega.

Izhod v sili mora biti primerno označen.

Vendar pa je treba dodati še to, kljub temu, da je varstvo pri delu strošek delodajalca, kar vključuje tudi zdravniški pregled, pa bo delodajalec dobil samo spričevalo, na katerem piše ali je delavec sposoben ali pa nesposoben za opravljanje dela ali pa mnenje s pridržkom. Včasih zdravstveno osebje tudi presodi drugače, saj točnega dela ne pozna, tako da je vseeno potrebno delavca napotiti na zdravniški pregled za pravo delovno mesto s čim bolj podrobnim opisom del, da bo varstvo pri delu res prav izvedeno.