Spletna stran Najdiinstrukcije.si vam ponuja hitro ter enostavno iskanje inštrukcij za tiste predmete oziroma področja, na katerih si želite dobiti neko pomoč in s tem doseči boljše rezultate. Učenci, dijaki in študenti lahko namreč nedoseganje pričakovanih rezultatov doživijo kot šok, postanejo negotovi in so tako vedno manj samozavestni v šolskem oziroma študijskem delu. Pomembno je, da si torej pravočasno poiščejo ustrezno rešitev. Seveda so inštrukcije najhitrejša in tudi najboljša rešitev.

Ko se posameznik odloči za inštrukcije pa je zelo pomembno, da si izbere strokovno usposobljenega inštruktorja z izkušnjami, nadarjenostjo za poučevanje in pedagoškimi vrlinami ter seveda takega inštruktorja, ki ima širok nabor znanja in zna to znanje podajati razumljivo in primerno glede na predznanje posameznika. Inštruktor namreč v svojem delu usmerja aktivnosti in s tem vodi do učnega cilja vsakega učenca, dijaka ali študenta, pri tem pa uporabi različno kombinacijo metod. Pomembno je namreč, da so inštrukcije prilagojene zmogljivostim posameznega učenca.

Inštrukcije lahko potekajo individualno, v dvojicah ali pa tudi v manjših skupinicah, odvisno od potreb in želja tistih, ki si inštrukcij želijo. Individualne inštrukcije so seveda najboljša rešitev, saj je tako delo najbolj kvalitetno, predvsem pa je primerno za tiste, ki ne morejo slediti obravnavani snovi ali pa se pripravljajo na zahtevnejše preizkuse znanj.