V nadaljevnaju članka je opisanih nekaj najbolj pogostih primerov sončnih elektrarn v Sloveniji, večino teh elektrarn pa vam lahko uredi tudi Metronik Solar.

Izvedba na strehi družinske hiše

Ta oblika sončne elektrarne je za manjše elektrarne še najbolj primerna, saj ne potrebujemo dodatnih soglasij, cena zagotovljenega odkupa na Wh pa je višja od prostostoječih izvedb.

Streha stanovanjske hiše kjer bodo postavljeni moduli, mora biti v idealnem primeru obrenjena na jug. Tudi JZ ali JV daje zadovoljive rezultate. Primeren naklon strehe je med 20° in 40° (idealno je 30°). Vrsta kritine ne predstavlja težave, saj za vsako vrsto obstaja način pritrditve fotonapetostnih modu. Ne smemo pa pozabiti na strelovod, ki je za strehe z sončno elektrarno zakonsko predipisan. V večini primerih se izvede kar nov strelovodni sistem.

Integrirana izvedba namesto strešne kritine

Pri tem načinu izvedbe ste upravičeni še do dodatnih +15% subvencije pri odkupni ceni. Po izvedbi je identična prejšnji, le da v tem primeru fotonapetostni moduli nadomeščajo kritino. To pa zahteva, da je celotno polje vodotesno, kar omogočajo posebni profili in tesnila. Moramo pa biti pozorni na vpliv povečane temperature zaradi slabšega odvajanja toplote.

Elektrarna na ravnih strehah

Sončne elektrarne se pogosto postavljajo na večjih strešnih površinah z ravno streho, ali z majhnim naklonom. V tem primeru orientacija strehe ni pomembna, saj idelano orientacijo modulov dosežemo z podkonstrukcijo. Z tako imenovano žagasto postavitvijo pa module z podkonstrukcijo postavimo na optimalen naklon.

Tovrstna sončna elektrarna lahko doseže moč več 100 kW, zato lahko elektro-distribucijsko podjetje zahteva, da se za ta namen nadgradi priključek na omrežje. Do moči 1MW lahko tovrstno elektrarno zgradite brez gradbenega dovoljenja.

Prostostoječa izvedba

Pri prostostoječih izvedbah je potrebno preveriti namembnost zemljišča, saj postavitev na kmetijskem zemljišču namreč ni možna. V vsakem primeru pa za to vrsto elektrarne potrebujemo gradbeno dovoljenje. Subvencije za to vrsto elektrarn so sicer nižje, vendar so v tem primeru elektrarne večjih moči, tako da so izkoristki glede na enoto moči lahko cenejši. Vse tovrstne elektrarne pa je potrebno tudi ograditi in zavarovati.

Oglejte si ponudbo in izberite vaše novo sončno elektrarno.