Prevajalska agencija je organizacija, ki skrbi za dobro komunikacijo .

Za dobro komunikacijo prevajalska agencija skrbi z dobrim, hitrim in kakovostnim prenosom pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik. Prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik je danes pogoj za dobro poslovno in splošno dobro komunikacijo. Dobra prevajalska agencija nudi strokovno prevajanje vec jezikov in razlicne oblike tolmacenja. Osnovni dejavnosti prenosa pomena besed v pisni ali govorni obliki dobra prevajalska agencija lahko nudi tudi opremo za simultano tolmacenje, strokovno lektoriranje besedi, oblikovanje besedil. Redkejša oblika prevajanja, ki ga ne nudi vsaka prevajalska agencija je sodno prevajanje uradnih dokumentov. Katera prevajalska agencija bo izbrana je odvisno od narocnika samega. Veliko pri tem štejejo njegove izkušnje, zahteve in prvi vtis, ki ga dobi ob dogovarjanju. Pri izboru veliko štejejo dodane vrednosti prevajanja kot so lektoriranje, oblikovanje in priprava besedila, ter posebne vrste prevajanja, katere so redkeje v ponudbi prevajalskih agencij. Prevajalska agencija je danes pogoj za dobe poslovne rezultate, kakovostne dogovore in druge odlike dobrega poslovanja na prakticno vseh podrocjih. Danes je majhen slovenski trg marsikateri proizvajalec ali izvajalec storitev že prerastel, zato se mora hoceš noceš slej ko prej preizkusiti na tujem trgu. V tujini poleg prodaje izdelkov in storitev dober proizvajalec izdelkov ali storitev crpa ideje, zamisli, izboljšave za izdelke, proizvodnjo, trženje, oglaševanje in vse dejavnosti, ki pripomorejo k uspešnemu poslovanju. Pri vseh naštetih aktivnostih mu dobra prevajalska agencija lahko nudi vec kot odlicno pomoc. Komunikacija v pisni ali govorni obliki v tujem jeziku je za uspeh na tujem trgu vec kot dobrodošla. Pri pisni obliki prevajanja ne gre zgolj za formalno komuniciranje med prodajalcem in dobaviteljem. Uspeh na trgu je danes odvisen tudi od promocije in oglaševanja. Uspešna prevajalska agencija bo podjetniku, ki želi uspeti na tujem trgu nudila vso podporo pri pripravi promocijskega materiala.

Prevajalska agencija je porok za uspeh na tujem trgu.