Skozi različna življenjska obdobja se soočamo z marsikaterimi dogodki, ki jih lahko spremljajo tudi težave. V njih se ponavadi znajdemo takrat, ko si sami ne znamo več pomagati. Takrat je dobro, da se obrnemo na primerne strokovnjake. Svetovanje na področju prava, je delo strokovnjakov, vsak pa ga v življenju potrebuje vsaj enkrat. Gre namreč za široko področje. Izvaja se tudi na področju civilnega prava, statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava ter še kaj. Vsako tovrstno svetovanje pa seveda poteka po sistemu predhodnega naročanja. Pravno svetovanje za fizične osebe tako vključuje področja, ki so povezana z varstvom človekovih pravic.

Strokovno svetovanje na področju prava

Pravno svetovanje za fizične osebe, je lahko tudi brezplačno

Nekaterim pa je omogočeno, da tovrstno pomoč lahko prejmejo brezplačno. Upravičenci do brezplačnega svetovanja so tako občani občin sofinancerk, nevladne organizacije ter študenti. Seveda pa za brezplačno pravno svetovanje za fizične osebe lahko v resnici zaprosi marsikdo, in sicer pri sodišču, po posebnih navodilih.

Vizija podjetij, ki nudijo pravno svetovanje

Podjetja, ki pravno svetujejo, brezplačno ter plačljivo, si prizadevajo postati nepogrešljiv element pravne varnosti ter razvijalec skupnosti s podpornim okoljem tako posameznikom kot tudi vsem nevladnim organizacijam. Prav tako si prizadevajo, da bi lahko njihove storitve omogočili vsem, ki jih potrebujejo.

Pravna pomoč fizičnim osebam

Pravno svetovanje za fizične osebe tako stoji na visokih strokovnih kriterijih. Zaposleni, ji se s tem ukvarjajo, si jih pridobivajo s stalnim izobraževanjem na svojem delovnem področju. Prav tako tudi s pridobivanjem neformalnih delovnih izkušenj. Pri tem pa gre predvsem za spoštovanje vseh zajamčenih človekovih pravic ter svoboščin in pravic, ki gredo vsakemu posamezniku v skladu z načelom poštenja in pravičnosti.