Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča urejeno zdravstveno varstvo ljudi. Pomen zdravja je človeku znan od samih začetkov, do organizirane oblike varovanja zdravja pa so morala miniti dolga stoletja. Organizirano varstvo pomeni, da ima človek pravico do zdravljenja, zdravstvenih pripomočkov, zdravil ter drugih stvari na področju zdravljenja ob nastanku bolezni, poškodb ali v raznih drugih primerih.

Zdravljenje ni dosežek sodobnega sveta, ampak je staro praktično toliko kot je staro človeštvo. Že najstarejši človek si je ob poškodbi ali bolezni skušal pomagati samostojno ali s tujo pomočjo. Samostojna pomoč je najlažje predstavljiva na podlagi lastnih izkušenj ob nudeni samo pomoči v primeru poškodb ali prvih bolezenskih znakih. Tujo pomoč pa takrat, ko poškodbe, bolezenski znaki in podobno presega naše sposobnosti in zmogljivosti.

Zdravstveno zavarovanje je koristna dobrina

Obvezno zdravstveno zavarovanje v tem primeru lahko najbolje ocenimo kot koristno dobrino. Vendar je kot rečeno do organizirano zdravljenje ljudi moralo od začetkov do nastanka sodobne, organizirane oblike minilo zelo veliko časa. Zdravniki so bili v daljni preteklosti vsi, ki so bili sposobni pozdraviti poškodbe ali bolezni. Nihče se takrat ni vprašal po šolanju in usposabljanju zdravnika, pomemben je bil učinek. Bolj naprednim je že takrat postalo jasno, da se je potrebno na tem področju izobraževat, odkrivat, preizkusit in na splošno stalno premikati znanje in vedenje naprej. Iz starih zgodovinskih zapisov najdemo dokaze, da se zdravljenje razvija že zelo dolgo.

Na podlagi te izkušnje je postalo kmalu jasno, da potrebuje področje zdravljenja urejeno financiranje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi solidarnosti so na našem ozemlju prvič uvedli že sredi devetnajstega stoletja. Najprej je bilo obvezno zdravstveno zavarovanje namenjeno točno določenim poklicem oz. ljudem, ki so ga opravljali. Kasneje se je obvezno zdravstveno zavarovanje razširilo na druge poklice, nekaj desetletji kasneje pa je bil sprejet prvi zdravstveni zakon na območju Slovenije. Od začetka devetdesetih let dvajsetega stoletja Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju .

Več informacij o razlogih za obvezno zdravstveno zavarovanje.