Prevajanje je lahko ustno ali pisno. Ko se lotimo pisnega prevajanja, ima ta način nekaj prednosti pred ustnim prevajanjem. Prevajalec si lahko vzame dovolj časa, lahko si pomaga s slovarji, prevod lahko večkrat popravi, dokler ni prevajalec zadovoljen s prevodom. Lahko se posvetuje še s kakšnim prevajalcem, če naleti na problem.

Nekaj nasvetov za prevajalce.

Nikoli ne sme prevajalec prevajati besede dobesedno, temveč mora vedno prevajati pomen. Prevajalec si mora zaupati in verjeti mora sam vase. Nikoli se prevajalec ne sme lotiti projekta, ki je prezahteven za njega. Ne sme se preceniti. Prevajanje mora biti vedno kvalitetno. S časom si mora prevajalec jemati zahtevnejše prevode. Vsak prevajalec potrebuje za prevajanje nekaj let izkušenj. Dober prevod zahteva čas in prevajalec se mora tega zavedati. Pri prevajanju je potrebno posnemati stil avtorja.
Kdaj se nekateri odločijo, da bodo prevajanje opravili kar sami? To se zgodi, ko so cene za prevod previsoke, če je potrebno prevesti v angleščino in marsikdo je prepričan, da jo dobro obvlada. Nekateri se odločijo za prevajanje s pomočjo strojnega prevajanje, s pomočjo posebnega programa. Zavedati se je potrebno, da se sami lahko lotimo prevajanja samo v primeru, če je besedilo enostavno. Strokovna besedila je potrebno vedno dati v prevajanje strokovnemu prevajalcu, ki obvlada stroko in jezik. Strokovni prevodi si ne smejo dovoliti napak.
Prevod je dober takrat, ko nam poda čisto enako sporočilo kot nam ga da izvirno, originalno besedilo. Ne sme biti videti, da je prevod. Biti mora tekoč, lahko ga je razumeti, imeti mora preproste in naravne izraze kot originalno sporočilo. Prevajalca se v prevodu ne sme opaziti.