Imate za prevod dokumente, ki jih potrebuje upravna enota, občina, sodišče ali druga uradna ustanova za dokazovanje, pa so trenutno v tujem jeziku? Potem so sodni prevodi edina rešitev, pa čeprav so dražji, saj navadno prevajanje v teh primerih nikakor ni primerno in bo uradna ustanova te dokaze enostavno samo izločila iz postopka. Torej lahko brez težav rečemo, da se prevajanje uradnih dokumentov razlikuje od kakšnega življenjepisa, prošnje za delo, prevoda povzetka diplomske naloge in podobno.

Se prevajanje uradnih dokumentov še kako razlikuje od klasičnega prevoda?

Vsekakor se, saj že to, kako so sodni prevodi izdelani, nakazuje na drugačnost izdelave. Sodni prevodi se namreč ne  samo prevedejo, ampak jih je treba tudi zvezati, na koncu pa tolmač napiše še izjavo, da je prevedel zadevni dokument, se podpiše, napiše datum izdelave, na koncu pa sodni prevodi dobijo še žig. Vezava pa se opravi bodisi z originalom ali pa overjeno fotokopijo, ki veljata kot najboljša možnost za vezavo, saj na ta način ne obstaja možnost, da bi se sodni prevodi zavrnili.

Prevajanje uradnih dokumentov ter besedil.

Overjena fotokopija se skoraj da brezplačno dobi na upravni enoti, omogoča pa, da original ostane še vedno cel. Pri vezavi se namreč ob strani naredijo luknjice, skozi katere tolmač napelje vrvice za vezavo. Najslabša možnost, pa čeprav se stranke žal pogosto odločajo zanjo, ker je zagotovo najbolj enostavna, pa je, da se sodni prevodi vežejo kar s natisnjeno verzijo dokumenta, ki ga tolmač prejme po mailu. To pomeni, da je po vsej verjetnosti celo original najprej skeniran, potem pa se sken še tiska in logično je potem, da sodni prevod uradne ustanove na koncu ponovno izločijo iz postopka.

Sodni prevodi se od navadnih prevodov vsekakor razlikujejo, in sicer tako  vizualno kot tudi glede namena uporabe. Prav zato mora naročnik še pred samim naročilom sporočiti, ali potrebuje navaden prevod ali pa so potrebni sodni prevodi, saj je tudi postopek prevajanja drugačen in tudi prevajalec je drug.