Je vsekakor pomemben dejavnik zaposlovanja, a vendar pri vsaki službi ni nujno tudi prioriteta. Nekateri namreč bolj kot izobrazbo nekega posameznika, iščejo njegove izkušnje ali celo poznanstva – zatorej ne mislite, da bo samo vaša diploma delodajalcu dovolj. Če ste v fazi iskanja zaposlitve, ali pa ste ostali brez nje, je vsekakor prvi in najpomembnejši korak, da se evidentirate v Zavod za zaposlovanje. Pomagali vam bojo pri lažjemu iskanju službe, a vendar to ne pomeni, da so edini vir, ki ga pri tem potrebujete.

Zavod za zaposlovanje

Poleg prijave v evidenco na Zavod za zaposlovanje, potrebujete tudi opraviti določene druge druge dolžnosti, ki vam nudijo pomoč. Vsekakor tudi sami iščite službo, ter o tem obveščajte tudi Zavod. Prav tako se morate odzvati na vsa napotila na različna delovna mesta, kjer bi lahko potencialno bili sprejeti v službo, ter obveščati Zavod za zaposlovanje o kakršni koli napovedani odsotnosti. Kar pa lahko storite sami je med drugim še to, da že preden preidete v fazo iskanja službe, sami začnete z iskanjem poznanstev in vez, ter svoje znanje čim bolj utrdite. Čeprav mnogi delodajalci morda iščejo več izkušenj kot znanja, to še ne pomeni, da znanje ne šteje. Dobre ocene in visok naziv pa kljub temu lahko tudi škodujeta. Če želite službo na slabšem delovnem mestu, je možnost tudi ta, da ne boste sprejeti zaradi previsoke izobrazbe. Na vsakem koraku lahko torej naletite na težave, zato poskušajte storiti vse kar vam je v moči. Poskrbite za evidentiranje na Zavod, pošiljajte čim bolj zanimive in unikatne prošnje v podjetja ter iščite poznanstva – vse to bo zagotovo pripomoglo k hitrejši zaposlitvi in k najdbi sanjske službe.