Colmar lahko zahtevni nakup spremeni v odlično uporabniško izkušnjo.

Zahtevni nakup je Colmar sam po sebi v primerjavi z drugo ponudbo. Vendar to za zahtevnega kupca ni ovira, saj mu Colmar predstavlja smisel nakupa. Zahteven kupec je največkrat tisti, ki se ne zadovolji z čisto vsakim posameznim delom široke ponudbe, ampak išče zgolj del ponudbe, velikokrat je to prav Colmar. V primeru, da v tej ponudi ni Colmar, bo najverjetneje iskal drugo ponudbo. Tradicionalni kupci, ki jim Colmar ni neznanka, to vedo. Zato tudi ponudbe med seboj ločijo in so pozorni na vse, kar ima. Zato velikokrat ponudbe, ki zanje niso ustrezne preprosto izločijo, ter se usmerijo v ponudbo, katera nudi zanje najboljše. Pri tem razne motivacije ne učinkujejo, saj želijo imeti zase ponudbo, katera ustreza njihovim kriterijem. Veliko vlogo pri tem imajo uporabniške izkušnje. Z blagovno znamko povezane izkušnje so v veliko primerih najboljša usmeritev nakupa. Niso osamljeni primeri, ko se med željami najprej pojavi prav blagovna znamka, s katero ima uporabnik dobre izkušnje iz uporabe v preteklosti. Obstajajo seveda tudi primeri, kjer se uporabnik ne odloči za to blagovno znamko, kljub izkušnjam. Vendar so to primeri, ko ne išče zgolj osnovne lastnosti, ampak želi te lastnosti nadgraditi oziroma zamenjati z drugimi lastnostmi. V tem primeru je veliko odvisno od aktualne ponudbe. Iz preteklosti ve, da je bila ponudba drugačna od aktualna, zato je v tem primeru potrebno ali sklepati kompromise, ali pa sprejeti kakšno drugo odločitev.

Kompromis pomeni, da združimo dobre lastnosti iz preteklosti, ki jih morda ni v aktualni ponudbi, z aktualnimi lastnostmi. Te so v osnovnih lastnostih velikokrat enake ali celo boljše, seveda pa v drugih lastnostih največkrat niso enake drugim laksnostim. Katere so bile znane za ponudbo iz preteklosti. In katere se tudi v tem primeru išče ter pričakuje.

Colmar je izbira za kupce, ki vedo kaj hočejo.