Anksioznost je pričakovanje neugodnega brez povsem pravega razloga.

V dnevnih pogovorih se za anksioznost uporablja tudi izraze tesnoba ali bojazen. Občutje spremljajo vegetativni pojavi kot so pospešen srčni utrip ali pospešeno dihanje, drhtenje in drugi vegetativni pojavi. Anksioznost povzroča pogosto psihiatrične motnje, številni pacienti s temi motnjami občuti fizične simptome. Motnje povzroča interakcija biopsihosocialnih dejavnikov, ki povzročajo klinično prepoznavne sindrome. Pri prepoznavanju tesnobe je zelo pomembno poznavanje vseh možnih vzrokov. Vzrok so lahko tudi snovi, ki povzročajo tesnobo. To so lahko rastlinski izvlečki, zdravila brez recepta, opojne snovi in druge snovi.

Depresija ter anksioznost.

Anksioznost se zdravi z zdravili ali psihoterapijo. Zdravljenje lahko poteka z zdravili in psihoterapijo skupaj ali posamezno. Zdravila za zdravljenje tesnobe so antidepresivi, v novejšem času v uspešno uveljavljajo zaviralci ponovnega privzema serotonina. Uveljavljajo se zaradi boljših rezultatov v primerjavi s tricikličnimi antidepresivi. Zaviralci ponovnega privzetega serotonina so varnejši in lažji za uporabo. Zdravila iz preteklih obdobji so kljub temu učinkoviti za zdravljenje točno določenih tesnobnih motenj. Vendar se je pri vseh zdravilih potrebno zavedati nezaželenih stranskih učinkov. Anksioznost se zdravi tudi z kognitivno-vedenjsko terapijo in vedenjsko terapijo. Kateri način zdravljenja je najbolj učinkovita se oceni po pogovoru z bolnikom. Pomembno pri odločanju je poznavanje širokega spektra dejavnikov.

Bolnika lahko anksioznost prizadene različno, vsak bolnik je različno dovzeten za zdravljenje, bolnik ima lahko večjo ali manjšo podporo v domačem okolju, na delovnem mestu, med prijatelji ter je sposoben zelo različno upoštevati navodila zdravnikov. V nekaterih primerih je možno anksioznost odpraviti ali ublažiti na različne načine. Znane so dihalne vaje, sprostitvene tehnike, priljubljena fizična aktivnost kot je tek, hoja, pohodništvo, odvračanje pozornosti, iskanje razumskih odgovorov. Ob neobvladovanju situacije je najbolje poiskati pomoč. Pri iskanju pomoči človeka ne sme biti strah, predvsem pa se mora zavedat, da ni edini s tovrstnimi težavami.
Anksioznost je v mnogih primerih posledica sodobnega načina življenja.

https://www.vzajemna.si/sl/zdravje/moje-zdravje/depresivnost-in-anksioznost-kardiovaskualrnih-bolnikov