Kolo je v mnogih primerih navdih najboljših .

To pomeni, da kolo pomeni povezavo s športnimi aktivnostmi najboljših. Športne aktivnosti so razdeljene v več kategorij ter po več različnih kriterijih. Načeloma je kolo najboljša izvedba takrat, ko služi najboljšim športnikom. Na drugi strani je kolo osnovna možnost. Z vsemi lastnostmi je prvenstveno usmerjen v uporabo za začetnike. Poleg začetnikov pa je kolo lahko zelo splošno uporaben za veliko drugih aktivnosti. To pomeni, da ima kolo veliko uporabno vrednost. Uporaba je prepuščena samemu lastniku oziroma uporabniku. Nekaterim je uporaba zelo splošen pojem, drugi pa uporabo razdelijo po posameznih kategorijah glede na lastna načela. Uporaba kot splošen pojem je takrat, ko se želi uporabo izkoristi v praktično vse možne namene uporabe. Dobra stran takega razmišljanja je izkoristek. V tem primeru tudi višja investicija ni problem. Ker se bo skozi večje število uporab izplačalo. Slaba stan takšnega razmišljanja pa je sama univerzalnost. Pri univerzalnosti se moramo zavedati, da so za določene namene uporabe lastnosti dobre, za druge pa niso nujno dobre, lahko pa so splošno dobre, v nobenem primeru pa namensko prilagojene. Zato je uporabnost v določenih primerih bolj ali manj omejena. Odvisno seveda od na eni strani izbire ter na drugi strani uporabe.

Namenska izbira ima v tem pogledu prednost. Izbira se ozira na lastnosti, ki bodo v celoti ali vsaj večini služile točno določenem namenu. Izkoristek je v tem primeru za točno določeno aktivnost odlična. Za druge aktivnosti ni tako odlična ali celo neprimerna. Vendar to ni problem, saj za namene druge aktivnosti praktično ne bo namenjen. Izbira je seveda še veliko širša. Saj nudi neštete možnosti izbire in tudi prilagoditve. V večini primerov gre za dobre kompromise vseh lastnosti. Kar pomeni, da je nekaj lastnosti odličnih, na račun žrtvovanja drugih lastnosti.

Kolo danes ni težko izbrati splošno, težje je izbrati namensko.

Več informacij