V času otroštva otroška oprema pripomore k omogočanju previjanja, hranjenja, učenja, počitka, igre, zabave in mnogih otroških aktivnosti. Otroška oprem je otrokovim lastnostim prilagojena, razlikuje se od sorodnih izdelkov za odrasle osebe. Otroci za razliko od odraslih oseb rastejo, njihov um in razum se razvija, zvedavost in radovednost za novimi znanji in spretnostmi je močneje izražena kot pri odraslih osebah. Otroško opremo predstavljajo elektronske varuške, garderobne omare, previjalne mize in podloge, previjalne torbe, stajice, stolčki za hranjenje in mnogi drugi artikli. Nekateri deli otroške opreme je namenjen mlajših skupinam, drugi deli so namenjeni nekoliko starejšim otrokom, v nekaterih primerih pa je otroška oprema lahko namenjena veliko širši skupini otrok. Da lahko otroška oprema zagotavlja dobre in koristne lastnosti mora biti otrokovim lastnostim, kot je starost, sposobnost hoje in drugim otrokovim lastnostim, prilagojena. Z otroško opremo bo lahko otrok lahko razvijal svoje sposobnosti, koristile mu bodo celo življenje. Pri procesu razvijanja sposobnosti

otroška oprema pripomore k razvijanju hoje, gibalnih sposobnosti, motorike delovanja različnih sposobnosti. Hojce ga bodo naučile prvih gibalnih spretnosti, z gibanjem po prostorih doma bo odkrival prostore, njihove značilnosti. Z omogočanjem razvijanja gibalnih sposobnosti se v tem primeru razvijajo tudi druge lastnosti. Otrok opazuje predmete, osebe, dejavnosti in aktivnosti, ki se pred njegovimi očmi odvijajo in dogajajo. Že v prvem letu starosti večina otrok pridobi nekatere sposobnosti izražanja, ki se začnejo najprej s preprostimi zlogi, ki jih kasneje poveže z točno določenim predmetom, osebo, dejavnostjo, katere se mu tisti trenutek dogodijo pred očmi. Z razvojem preproste besede in aktivnosti povezuje v vedno kompleksnejše izraze. Otroška oprema poleg koristi za otroka nudi mnogo uporabnih lastnosti za starše. Elektronske varuške bodo omogočale odličen nadzor nad otrokovim dogajanjem, hkrati pa bodo lahko starši v otrokovi bližini opravljali mnoge aktivnosti vsakdanjega življenja. Lahko bodo opravljali gospodinjska dela, razna opravila v hiši. Tisti, ki imajo omogočeno delo na domu, si lahko na ta način aktivnosti povezane z varstvom in vzgojo otroka, povežejo z profesionalnimi aktivnostmi. Čas ko otrok odrašča se da na ta način prijetno s koristnim odlično izkoristiti. Otrok bo v miru spal in nabiral moči, starši pa se bodo lahko posvetili življenjsko važnim aktivnostim.

Otroška oprema je lahko koristna za tako otroka, kot tudi starše.