Poznamo več skupin prometnih znakov. To so:
– znaki za nevarnost
– znaki za obveznost
– znaki za opozorila
– znaki za prepoved in opozorila
– dopolnilne table
– drugi znaki, označbe in table
– znaki za označevanje del, drugih del in poškodb vozišča
– svetlobni znaki

Drugi prometni znaki:
– prometna oprema in oprema vozil (lahko so pokončno postavljene table po navadi rdeče in bele barve, z utripajočo se lučko na vrhu. Lahko so tudi prometni stožci rdečo-bele ali samo rdeče barve, prometno ogledalo, cestni smernik, ki je postavljen ob robu ceste, montažne hitrostne ovire oz. kakor mi rečemo ležeči policisti)
– turistična in druga obvestilna signalizacija (obvestilne table z imeni krajev, označitve zavarovanega območja narave, nakupovalni centri, table z imeni kulturnih in drugih ustanov npr. hotel,
živalski vrt, itd.).

Včasih so namesto svetlobnih znakov (v primeru da le-te ne delujejo) na cesti tudi policisti. Po navadi svoje delo opravljajo na križiščih.