Gostovanje spletnih strani je osnova, ki jo vsaka spletna stran potrebuje, zato da se sploh lahko pojavlja na svetovnem medmrežju. Ker je gostovanje spletnih strani zelo različno, si bomo v tem članku pogledali le eno od variant gostovanja spletnih strani, in sicer reseller gostovanje.

Reseller gostovanje, nekateri mu rečejo tudi gostovanje spletnih strani za nadaljno prodajo, je oblika deljenega gostovanja, ki lastniku paketa mogoča, da svoj paket razdeli na manjše dele in da te dele prodaja naprej. Reseller gostovanje torej prinaša možnost za dober zaslužek, seveda le, če znamo to storitev pravilno izkoriščati. Za ljudi, ki se odločajo za reseller gostovanje, pa je lahko bistvenega pomena podatek, da lahko manjše dele svojega paketa prodajajo naprej pod svojo blagovno znamko ali imenom podjetja, tako da njihove stranke sploh ne morejo vedeti, da storitev v osnovi ni v njihovi lasti. Ker si lastniki reseller gostovanja delijo strojno in programsko opremo z ostalimi uporabniki in njihovimi strankami, je to pomembna prednost, saj ne potrebujejo velike začetne investicije in obvladanja dela s strežniki. Deljenje skupne opreme pa lahko ponazarja tudi slabost. Nadgradnje opreme se morajo izvajati pri vseh kupcih naenkrat in če se le ena stranka odloči, da ne potrebuje nadgradnje, boste vi izviseli. Prav tako se lahko zgodi, da bo katera stranka preveč obremenila strežnik, to pa bodo občutile tudi vse ostale stranke, se pravi tudi vaše. Prednost reseller gostovanja pa je tudi to, da vse potrebne licence, nadgradnjo in popravila strojne opreme priskrbi vaš ponudnik in tega ni treba financirati vam.

Pakete gostovanje si lahko ogledate tu.