Varstvo pri delu je veda, ki pokriva področje zaščite varnosti, zdravja in blaginje posameznikov vključenih v delovni proces. Določajo načela, pravila in dejavnosti, ki delavcu omogočajo opravljanje njegovega dela na učinkovit in varen način.
Med razlogi za upoštevanje načel varstva pri delu je treba omeniti tri glavne razloge. Prvi je moralni, ki pravi, da delavec ne sme tvegati poškodbe ali smrti pri delu. Drugi ekonomski kaže, da slaba varnost povzroča stroške za državo in za podjetje. Tretji pa je zakonski, ki določa standarde varnosti in se uveljavlja skozi civilno in kriminalno pravo.
V Evropski Uniji morajo države članice zagotoviti, da se upošteva osnovna zakonska določila v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu. V Sloveniji to obravnava Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki zajema številne pravilnike, ki se nanašajo na različna vrsta dela in procesov, od dela z nevarnimi kemičnimi snovmi do osnov za opravljanje varstva pri delu.
Najpomembnejše načelo varstva pri delu je, da se delavci zavedajo, da varstvo pri delu ni tisto, kar jih varuje na delu, ampak je bistven proces, ki ga predstavlja. Identificiranje nevarnosti samo po sebi ne pomaga, če ni nadzora.