Kvalitetno prevajanje iz angleščine v slovenščino je opravljeno takrat, ko je izpolnjenih nekaj osnovnih pogojev. Prvi pomemben pogoj je, da je prevajalec, ki se ukvarja z prevajanjem iz angleščine v slovenščino usposobljen za točno tisto področje, o katerem besedilo govori, seveda s pomembno  predpostavko, da ima prevajalec tudi vso potrebno znanje, kako se prevajanje izvaja. Drugi pogoj pa je, da se naročnik odloči za lekturo prevedenega besedila v slovenskem jeziku. Vsak je namreč lahko strokovnjak le na enem področju, torej  prevajalec za prevajalstvo, lektor pa za lektoriranje. Nikjer namreč ne piše, da  zna prevajalec oba jezika v tej meri, da lektoriranje za njim ni potrebno, razen seveda, če prevajanje iz angleščine v slovenščino opravlja prevajalec, ki ima ustrezno izobrazbo tako iz prevajalstva kot tudi iz slovenskega jezika, kar pa je res izjema. Takšne prevajalce iz angleščine lahko najdemo v prevajalskih agencijah, pa še tam je lektor tisti, ki dodatno pregleda besedilo, kar pa je navadno že del naročila. Prevajanje iz angleščine je ena izmed najbolj pogostih storitev, ki jih vsakodnevno delajo prevajalci in prevajalske agencije. Prevajanje v angleščino je najpogosteje iskana storitev, ko je govora o prevajanju najrazličnejši dokumentacij, poslovnih pisem, strokovnih testov, leposlovju, člankih, esejih, poslovnih dokumentih, povzetkih diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, na gospodarskih področjih in na področju trgovine. Tehnična dokumentacija, ki spremlja vsak izdelek, ki pride iz tujine k nam je tisto, kar zahteva vsakodnevno delo prevajanja iz angleščine. Prav tehnična dokumentacije je pogosto najvidnejši predstavnik nekega podjetja, zato je natančen prevod pomembnih in velikokrat zelo kompleksnih podatkov izjemnega pomena. Tako morajo biti prevajalci tehniških besedil, torej najrazličnejših navodil za uporabo strokovnjaki iz najrazličnejših tematskih področij. Finance, marketing, farmacija, medicina, pravo in turizem je le še nekaj področij kjer je prevajanje iz angleščine opravilo prevajalcev, z katerimi se ukvarjajo tako rekoč vsakodnevno.