Varčevanje za otrokaje dobra življenjska popotnica .V življenju človek potrebuje mnoge dobrine, za zagotavljanja kakovostnega življenja.Varčevanje za otroka omogoča pridobivanje mnogih dobrin, največkrat v prihodnosti.

Zato je varčevanje za otroka dobra naložba za prihodnost.Varčevanje za otroka je zato zelo dobrodošla opcija, ki se zaveda pomena varne prihodnosti za otroke in druge družinske člane.

Človek se zaveda omejenosti sredstev.Temu primerno varčuje.Hkrati pa se ob ustvarjenih dobrinah, ki omogočajo več privarčevanih sredstev, zavedat tudi možnosti oplemenitenja sredstev.Tako išče možnosti oplemenitenja.Na trgu jih je veliko.Obstajajo razne naložbe, ki omogočajo povečano vrednost.Pri tem je možnosti neskončno veliko. Za vsako od možnosti velja nepisano pravilo, da je kakovost odločitev povezana s kakovostjo znanja s področja odločitve. Če imamo možnost odločitve za točno določen predmet ali storitev, smo v pametnost odločitve najbolje prepričani tako, da smo strokovnjaki za točno določen predmet ali storitev. Varčevanje za otroka je drugače naložba drugačne sorte. Predstavlja največkrat naložbo v banko oziroma eno od oblik varčevanja. Varčevanje za otroka v banki je varna naložba, zato se s tem odrečemo raznim drugim prednostim, ki so na voljo na trgu. Hkrati pa se odpovemo tudi možni izgubi ter riziku, ki jih predstavlja večina drugih naložbenih opcij. Varčevanje za otroka v banki je zato preudarna naložba , ki omogoča največjo možno varnost. S tem imamo sredstva zagotovljena.V primeru tveganih naložb, je varnost manjša.

V skrajnem primeru lahko pomeni, da smo ustvarili izgubo. Kar z drugo besedo pomeni, da smo privarčevali manj ali nismo privarčevali ničesar. V primeru, da govorimo o namenskih sredstvih za otroka, je to žalostna novica.Vsakega varčevalca bi moral takšen izid oziroma možen izid strezniti ter pripraviti vsak k razmišljanju.Varčevanje za otroka je odločitev za prihodnost otroka, zato mora biti temu primerno naravnana, predvsem pa mora tveganja skrbno obravnavati.