Turistične agencije imajo bogate potovalne izkušnje . Spletle so jih v minulih skoraj dveh stoletjih obstoja. Na zelo primitiven načine so turistične agencije obstajale že prej. V preteklosti so bila zelo prisotna in priljubljena verska potovanja.

Takratna potovanja so trajala veliko časa, temu primerno so udeleženci teh verskih potovanj na poti potrebovali razne storitve. Lahko bi jih imenovali kar turistične storitve, saj se v osnovi ne raziskujejo od današnjih. Bile so le času primerno drugačne turistične storitve . Danes turistične agencije lahko organizirajo podobna potovanja. Hkrati pa se turistične agencije bogatijo z izkušnjami na drugih področjih. Vsaka storitev, ki se odvija večkrat, po možnosti v krajšem časovnem obdobju prinese posebne in bogate izkušnje. Turistične agencije imajo od njih velike koristi. Vsako potovanje oziroma posamezna ali več turističnih storitev, ima svoje značilnosti. Tako turistične agencije spoznavajo razlike, navade, običaje, zahteve in druge lastnosti potnikov. Poleg tega lahko turistične agencije postopoma pridobivajo znanje o tem, kdaj je kakšno potovanje bolj in kdaj manj priljubljeno. Kaj potnike v določenem kraju zanima, kaj jih manj zanima, kaj jih sploh ne zanima. Na drugi strani so s prisotnostjo v določenem kraju ali območju seznanjeni s tamkajšnjim vsakdanjikom. O njem vedo od potovanja do potovanja več. Zato lahko temu primerno prilagodijo mnoge lastnosti potovanja. V prvi vrsti so zelo pomembne posebnosti, ki jih navaden potnik ne bi mogel poznati. Preprosto zato, ker nima dovolj izkušenj.

Te posebnosti so lahko sezonskega značaja, lahko so nenadne, lahko imajo razne druge značilnosti. Zelo pomembno je njihovo poznavanje za zagotavljanje kakovosti turistične storitve. Organizacija se mora namreč tem posebnosti prilagajati, glede na zahteve lokalnega prebivalstva oziroma zakonov, običajev in kulture. V nasprotju lahko pride do negativnih potovalnih izkušenj. Na račun katerih je potovanje lahko okrnjeno, v najslabšem primeru pa na različne načine onemogočeno. Turistične agencije so dober sopotnik v tujih krajih.