Tolmačenje je, preprosto povedano, prevajanje govora iz enega jezika v drugega. Ponavadi gre pri tolmačenju za direkten prevod tona. Tolmačenje je ustno prevajanje, ki ga potrebujejo predvsem na seminarjih, konferencah in podobnih priložnostih. Seveda je tolmačenje težja vrsta prevajanja, saj ob prevajanju nimamo časa iskati po literaturi ali v kakšnem drugem viru. Tisti, ki tolmačijo, morajo biti hitri in spretni z besedami, obvladati jezik in govoriti tekoče. Kvalitetno ponudbo najdete na http://julija.si/simultano-prevajanje.aspx.

Poznamo pa več vrst tolmačenja. Pri šepetanem tolmačenju tolmač sedi ali pa stoji zraven udeležencev in nato šepetaje simultano tolmači udeležencem. Šepetano tolmačenje je torej primerno za majhno število tistih, ki potrebujejo prevod. Ta majhna skupina ljudi mora sedeti ali stati skupaj. Včasih pri šepetanem tolmačenju tolmač uporablja slušalke, da lahko čimbolje sliši govorca.

Kaj pa konferenčno tolmačenje? To je tolmačenje, ki je povezano izključno z ustnim sporazumevanjem. Tolmač namreč tekoče in kar najbolj naravno prenaša sporočilo v ciljni jezik in pri tem povzame tudi način govora, ton in poudarke govorca. Udeleženci konferenc namreč prihajajo iz zelo različnih kultur in okolij, zato tolmač mora omogočati medsebojno komuniciranje s prenašanjem njihovih idej in ne s prevajanjem posamične besede.

Poznamo pa še simultano, konsekutivno, asimetrično tolmačenje in še bi lahko naštevali. Ne smemo pa pozabiti omeniti pomembnosti kvalitete prevoda besedila. Seveda so razlike med tolmačenjem in prevodom besedila, ampak oboje mora biti izdelano kvalitetno in prilagojeno ciljni skupini. Prevod besedila mora biti ustrezen slovnično in tudi kulturno. Za prevod besedila poskrbijo specializirani prevajalci in prevajalke. Kvalitetne prevode besedil pa vam zagotavlja prevajalska agencija Julija.