Časi hitrih sprememb in hitrega razvoja so prinesli tudi novosti in spremembe v načinih , ki jih uporabljamo za prevajanje. Zelo iskani in priljubljeni so tako imenovani spletni online slovarji. Najbolj iskan in čislan je Googlov prevajalec. Spletni prevajalci so primerni za hitre prevode, ki ne smejo vsebovati strokovnega besedišča. Lahko se ga uporablja tudi za prevajanje večjih sklopov besedila in velikokrat je uporabnik zadoviljen s prevodom. Prednost je tudi v tem, da je prevod zelo hitro narejen in seveda cenovno zelo ugoden. Zelo uporaben in kvaliteten je slovensko angleški slovar.

Spletni prevajalnik ne smemo uporabljati za prevode knjig. Prevajanje leposlovnih besedil je nekaj posebnega, ker poleg prevoda besed in povedi, se prevaja tudi misli, neizrečene besede, prispodobe, … Če bi bil narejen prevod v stilu spletnega prevajalnika in bi besedilo poznali že od prej, bi se najbrž nad strojnim prevodom nasmejali, oziroma zgrozili. Zato spletne prevajalnike ne smemo nikoli uporabljati za leposlovno prevajanje. Te prevode morajo opraviti prevajalci, ki se ukvarjajo s leposlovjem in so tudi sami v duši umetniki. Samo tako bo prevod dober in kvaliteten. Literarni prevod ne sme izgubiti avtorjev umetniški duh, ki je prisoten v besedilu. Prevajanje leposlovnih besedil je posebna kategorija prevajanja, zahteva profesionalno znanje izvornega jezika in materinega jezika ter veliko ljubezni do pisane besede. Velikokrat je na prvem mestu poetska duša in šele nato strokovno znanje jezika.

Strojno prevajanje pride vedno v poštev, ko bi radi kaj prevedli za domačo uporabo. Ko ni potrebno poiskati prevajalca z veliko znanja in, ko prevod ne gre v tisk, ki ga potrebuje velika množica ljudi. Za vsak prevod ni potrebno iskati prevajalca, ker si lahko tudi sami pomagamo.