Računovodski servis je neke vrste skupina ljudi, ki se ukvarjajo z računovodstvom, knjigovodstvom in davčnim svetovanjem, pravzaprav z vsem kar je potrebno za vaše podjetje. Če imate kakovosten in dober računovodski servis, bo tudi vaše podjetje uspešno. Računovodski servis imajo lahko tako majhna kot tudi velika podjetja. Vodijo vam račune, vaše finance, knjigovodstvo, vam svetujejo pravzaprav spremlja vse poslovne dogodke, ki vplivajo na podjetje. Osebe, ki so zaposlene v računovodskem servisu se imenujejo računovodje. Računovodstvo pa je dejavnost s katero se ukvarjajo zaposleni in so osebe, ki najbolj občutijo spremembo zakonodaje. Potrebno je namreč veliko prilagajanj računalniškim sistemom, dodatna izobraževanja itd. Računovodski servisi vam lahko največkrat nudijo naslednje storitve;
– vodenje knjige izdanih oziroma prejetih faktur
– sestava davčnega obračuna
– obračun plač, regresov, pogodb o delu, potnih stroškov, dohodnine
– razna svetovanja (davčno svetovanje, svetovanje finančnega poslovanja)
– sestavljanje bilance
– plačila dobaviteljem itd.

Vedno več oseb oziroma podjetji pa se odloča za elektronsko računovodstvo oziroma e-računovodstvo. Razlika med klasičnim računovodstvom in elektronskim računovodstvom je kar precejšna. Elektronsko računovodstvo nam definitivno vzame manj časa, prav tako pa je naš vpogled v računovodstvo dostopen kjerkoli, saj tudi razdalja ni več ovira. Prav tako ne porabimo veliko materiala, kot na primer pri klasičnem računovodstvu (papirje itd.). Je tudi veliko cenejše, saj je stroškov veliko manj. Elektronsko računovodstvo vam nudi tudi zaščito listin pred izgubo in poškodbo. Prav tako pa je nadzor teh listin veliko lažji in bolj razgledan. Seveda pa ima elektronsko računovodstvo tudi nekaj slabosti oziroma pomanjkljivosti.