Večina podjetnikov si ne more privoščiti lastnega računovodstva oz. zaposlenega računovodjo, zato se poslužujejo storitev, ki jih ponujajo računovodski servisi. Mnogokrat pa smo celo priča dilemi podjetnikov (predvsem samostojnih podjetnikov v začetni fazi), ki se odločijo kar sami priučiti računovodstva.

Računovodske storitve

Ponudbo storitev računovodskega servisa lahko razdelimo v dve skupni: splošne računovodske storitve in druge računovodske storitve.

Splošne računovodske storitve so tiste, ki jih mora ponujati vsak računovodski servis. Tovrstne storitve naročniku zagotavljajo izpolnjevanje davčnih, delovno pravnih in drugih računovodskih zakonov, standardov in predpisov.

Za druge računovodske storitve pa velja, da se izvajajo na željo naročnika in so namenjene predvsem notranjemu informiranju. Delimo jih na enostavne in strokovno zahtevne storitve:

 1. Enostavne so vezane na poslovanje podjetja (izstavljanje računov, vodenje plačilnega prometa, itd.)
 2. Strokovno zahtevne storitve so namenjene poslovnim odločitvam in so vezane na spremljanje, poročanje, načrtovanje in analiziranje računovodskih podatkov ter svetovanje in izobraževanje.

Kdo uporablja storitve računovodskih servisov?

Kot smo že omenili, računovodstvo je posebna stroka, ki je ne obvlada vsak podjetnik – zakaj bi jo le? Podjetnik je osredotočen na svoj posel, zato računovodstvo največkrat prepusti zunanjemu izvajalcu.

Naročniki računovodskih servisov so predvsem mala podjetja in samostojni podjetniki, ki ne morejo organizirati lastne računovodske službe.

Kako izbrati računovodski servis?

Ne glede na velikost podjetja glavno merilo za izbiro računovodskega servisa ne sme biti cena. Predstavljamo vam nekaj dejavniki za izbiro računovodskega servisa:

 • osebje, ki je vedno dosegljivo
 • storitve, ki so hitre in učinkovite
 • vsa potrebna specializirana znanja
 • primerne cene glede na konkurenco
 • dobro ime podjetja
 • dodatne in podporne storitve
 • velikost računovodskega servisa (biti mora dovolj velik, da se lahko spopade z rastjo naročnika)
 • dobri odnosi s partnerji in ostalimi deležniki v »računovodskem svetu«
 • izkušnje računovodskega servisa z dejavnostjo naročnika
 • priporočila bank, odvetnikov, zaposlenih v podjetju, revizorjev in drugih
 • ustrezna znanja na področju računovodstva in davkov
 • sprotno obveščanje naročnika z rezultati poslovanja.

Vir: BIZILJ , K. (2011). Dejavniki kakovosti računovodskih servisov v Sloveniji. Ljubljana: Eknomska Fakulteta