V preteklosti so  v gradbeništvu ter ostalih panogah pri delu na višini uporabljali t.i. cevni gradbeni oder. Sestavljen je bil iz jeklenih cevi, ki si jih med seboj povezoval spojkami. Za podest so uporabljali kar lesene plohe. V današnjem času se uporaba teh odrov ravno zaradi varnostnega vidika vedno bolj opušča.

Namesto njega se vedno bolj uporablja t.i. H oder, za katerega, tisti ki so ga začeli uporabljati, pravijo da se ga postavi še hitreje kot cevnega. Ravno zaradi svoje oblike, podobne črki H je omenjeni oder tudi dobil ime. Element v obliki črke H, ima tako funkcijo podpore, doseganja višine ter tudi nosilec za podnice oziroma podest.  Mnogi so mnenja, da H oder težje prilagajati terenu ali vmesnim višinam ali širinam., vendar temu ni tako. Na trgu obstaja kar nekaj izvedb odra.

Elementi so lahko različni glede na stojno delovni višino, od 150 cm do 250 cm, prav tako je širina h-elementov lahko ožja ali širša, nekje od 80 do 10 cm. Dodatno fiksiranje in varnost se pri takih odrih doseže še z diagonalnimi in prečnimi povezovalnimi palicami. V primeri razgibanega terena lahko na spodnje elemente odra namestimo tudi podložne elemente, katere lahko prilagodimo tako, da je H oder postavljen v varen vodoraven položaj.

h oder

Tudi podesti oziroma podnice so z vidika varnosti boljše zasnovane kot pri cevnem odru, kjer so se leseni plohi med seboj prekrivali. Podnice pri h odru imajo na vsaki strani nekakšno kljukico, dolžina posamezne podnice pa nato določa razdaljo med enim in drugim elementov h odra.