Poslovni kazalniki nudijo kakovostne informacije .

Poslovni kazalniki vsem zainteresiranim veliko povedo. V prvi vrsti je zanje zainteresiran lastnik oziroma tisti, ki podjetje upravlja. Poleg njega so zanimivi za vse, ki sodelujejo s podjetjem. Dobavitelji bodo raje poslovali s podjetjem, ki ima izkazan dober poslovni uspeh. Ker na podlagi tega lahko računajo na dobro poslovno sodelovanje. Enako so za pozitivne rezultate poslovanja zainteresirani številni drugi udeleženci. Poslovni kazalniki lahko kažejo sliko poslovnega stanja podjetja na določen trenutek skladno s sposobnostjo osebe. Vsako podjetje ima v osnovi prihodke in odhodke ter iz njih izhajajoč bodisi dobiček ali izgubo. Vendar tudi dobiček ali izguba na določen datum ne povesta nujno pravo stanje podjetja, pa tudi same informacije še ne povedo celotne zgodbe. Podjetje lahko v prihodnosti pričakuje plačilo za izvedeno storitev ali dostavljeno blago, na drugi strani pa je imelo odhodke iz naslova raznih obveznosti. Kar lahko pomeni na kratek rok izkazano izgubo, izkazano na določen dan. Vendar se bo ta izguba v kratkem spremenila v dobiček, ker podjetje pričakuje plačilo. Odhodki in prihodki, ki jih kažejo poslovni kazalniki so lahko v svojih lastnosti različni. Prihodek je lahko izkazan kot plačilo za blago ali storitev, lahko pa pomeni še neizpolnjeno obveznost. Glede na to ali imajo poslovni kazalniki v strukturi več enih ali drugih vrst prihodkov, lahko prepoznamo način poslovanja. Ta je nadalje lahko kratkoročen oziroma domena krajšega časovnega obdobja, daljšega časovnega obdobja ali pa je takšen način poslovanja praktično vedno prisoten. Dobra poslovna okolja skrbijo, da poslovni kazalniki nudijo dobre gospodarske možnosti. V osnovi je to predvsem izpolnjevanje vseh obveznosti do poslovnih partnerjev, saj le tako lahko sami upravičeno pričakujejo izpolnitev pravic. Obratno pa okolja s slabšimi poslovnimi rezultati šepajo prav na izpolnjevanju dolžnosti, kot posledica pa trpijo pravice ter iz njih izhajajoči odnosi in rezultati.

poslovni kazalniki

Poslovni kazalniki so dejstva o poslovnih aktivnostih podjetja.