Če ste se kdaj spraševali o tem kako potekajo dražbe, vam bomo v naslednjih nekaj odstavkih razložili njihov potek in pa nekaj besed namenili še nakupu nepremičnin. Za vsako uspešno sodelovanje na dražbi se morajo sodelujoči držati določenih pravil. Spletnih strani s takšnimi in drugačnimi ponudbami je vse več, seveda pa je od vas odvisno katero boste izbrali. Prej smo omenili da se udeleženci morajo držati pravil, ta pa določajo tudi to, kdo se lahko udeleži dražb in kdo ne. To so zaposleni pri davčnem organu, osebe ki z njimi prebivajo ter družinski člani v krvnem sorodstvu. Sicer sorodniki lahko sodelujejo na dražbah, a so omejeni. Premičnin, ki so zarubljene ne morejo kupiti pod ocenjeno vrednostjo po zapisniku.

Pred začetkom vsake dražbe je potrebno vplačati tudi varščino. Pogoj za udeležbo le-te je namreč tudi potrdilo o vplačani varščini. Poznamo še izraz prve in druge dražbe. Navadno se opravi ena, torej prva. To je takrat, ko najmanj en ponudnik ponudi enako ceno izklicni. Premičnine se nato prodajo kupcu, ki je ponudil najvišjo ceno. Lahko pa se seveda zgodi, da prva dražba ne uspe. Tu se nato zniža izklicna cena predmetov iz prve in se lahko tudi zniža za ustrezen odstotek. Če pa se zgodi, da je tudi druga dražba neuspešna, se predmeti prodajo dolžniku. Dolžnost kupca pa je ta, da mora po končanih dejavnostih položiti znesek kupnine in prevzeti premičnine.

Lahko pa kupujete tudi  nepremičnine. To so ponavadi zemljišča in pa vse, kar je del tega zemljišča – npr. hiša, stanovanja,… Pestro ponudbo lahko zasledite tudi na spletni strani www.drazbe123.com , kjer so vam nepremičnine in premičnine enostavne na vpogled. Ponujajo vam tudi dražbe in sicer različnih vrst. Nepremičnine lahko enostavno razvrstite po datumu in ceni in tako še lažje dobite informacije o tisti, ki jo iščete in želite kupiti.