Učenje in razumevanje določene snovi je lahko problem marsikaterega učenca, dijaka, študenta ali odraslega. Tu so vam inštrukcije določenega predmeta lahko v veliko pomoč.

Inštrukcije, ki jih izvaja podjetje Inštrukcije Horizont, ne poznajo omejitve starosti, rešujejo le problem in pomagajo pri boljših uspehih in posledično boljši samozavesti in samostojnosti učenca.

Prve oblike pomoči so navadno pomoč staršem otrokom, medsebojna pomoč v razredu, pomoč znancev, ki so določeno snov že osvojili in podobno. Vendar pa marsikateri starš ali znanec v današnjem življenjskem ritmu nima dovolj časa in energije za pomoč. Tudi medsebojna pomoč v razredu lahko ni dovolj.

Takrat se odločimo za inštrukcije. Pri izbiri pomoči je potrebno poznati učne težave učenca. Lahko se namreč zgodi, da učenec kljub visoko izobraženemu inštruktorju ne bo kazal napredka, kar pomeni, da so njegove učne težave lahko bolj specifične in bi se morali odločiti za pomoč specialnega pedagoga.

Inštruktor mora biti vsekakor visoko izobražen, dobro mora poznati in razumeti učno snov, uporabljati mora primerne učne metode in didaktične pripomočke. Razlaganje snovi mora biti primerno glede na starost inštruiranega. Zelo dobri inštruktorji so lahko tudi tisti, ki so v preteklosti sami potrebovali inštrukcije, saj bodo mogoče lažje našli način razlaganja in bodo razumeli, kako se počuti inštruirani ter bodo strpnejši. Inštruirani pa naj izrazi svoje mnenje o inštruktorju in njegovem delu, tako bodo njegovi bližnji lažje razumeli morebitne težave, ki se lahko pojavijo v procesu inštrukcij.

Inštrukcije angleščine in slovenščine seveda niso nič novega. Razumevanje slovnice, izgovorjave in književnosti je lahko šibko. Za večji uspeh pri slovenskem in angleškem jeziku, se obrnite na ustreznega inštruktorja in si izboljšajte svoje znanje ter ga kasneje nadgradite.