Z razvojem interneta v zadnjih desetletjih se je pojavila tudi povsem nova vrsta nakupovanja, ki danes skorajda že prednjači po vsem razvitem svetu. Gre seveda za spletno nakupovanje, ki prinaša številne prednosti, pa tudi nekatere pomanjkljivosti v primerjavi z običajnim nakupovanjem v fizičnih prodajalnah. Že veliko dejanskega nakupovanja poteka preko spleta, še več pa je tistih, ki se na internetu pred nakupom informirajo o izdelkih in storitvah, zaradi česar je postal svetovni splet prvo prodajno orodje spretnih komercialistov. Da bi izkoristili vse prednosti spletnega nakupovanja moramo zato ravnati previdno, kar predvsem velja pri nakupovanju na spletnih trgovinah z oblačili.

Vsaka spletna trgovina z oblačili ima svoje posebnosti, a mnoge lastnosti so skupne vsem. Preko spleta na primer nimamo dostopa do dejanskih izdelkov, kar pri oblačilih lahko predstavlja problem. Ne moremo namreč preveriti materialov, barv in predvsem velikosti izbranih kosov, kar je pri oblačilih seveda ključnega pomena. Kvalitetna spletna trgovina z oblačili bo to pomanjkljivost nadomestila z bogatimi opisi izdelkov, saj je možno tudi z besedami dovolj dobro opisati blago, ki se prodaja. Nujne so seveda informacije o materialih, prav pride pa tudi vsak dodaten opis oblačil. Poleg besednega opisa zelo pomagajo fotografije, brez katerih si prodajalec pač ne more obetati prodajnih uspehov. Fotografije morajo odražati dejanski predmet prodaje, saj bodo zainteresirani kupci le tako lahko na lastne oči, kolikor je to sploh možno preko računalniških ekranov, preverili barve in druge lastnosti oblačil v ponudbi. Ob izdelkih mora biti seveda navedena velikost izdelka, pa tudi pri tem so zelo zaželene dodatne informacije. Najbolje je, da so posamezne velikosti na posebni informativni strani znotraj spletne strani z oblačili tudi opisno razložene, tako da lahko vsak doma preveri natančne dimenzije. Takšno natančno navajanje informacij ni le usluga kupcem, saj imajo od tega koristi tudi prodajalci – zbudili bodo več zaupanja in prodali več izdelkov, bistveno manj pa bo pritožb in vračil. Prav zaradi nejasnih opisov in upodobitev namreč najpogosteje prihaja do vračil naročenih izdelkov, zaradi česar ima spletna trgovina z oblačili lahko nepotrebne stroške. Kvalitetna trgovina pa bo z opisi in široko ponudbo omogočila prijetno nakupovalno izkušnjo in tako zbudila obojestransko zadovoljstvo.