Restavratorji se ukvarjajo s stilnim pohištvom, starimi umetninami, slikami, starinsko opremo itd.

Delo je zelo unikatno, saj se pri svojem delu srečuje s problemom propada umetnine, ki pa nastane zaradi različnih dejavnikov kot so erozija, flora, favna, naravno staranje, mikroklima itd. Pri delu je potrebno biti inovativen, saj je za vsak predmet, ki je potreben restavriranja potrebno izbrati njemu prilagojen postopek obnove, kar pomeni različne materiale in tehnologije.

Restavriranje pa v bistvu pomeni ohranjanje kulturne dediščine. Ohranjanje umetnin in vsega kar je plod človekovega ustvarjanja. Če pogledamo našo zgodovino imamo kar nekaj zelo lepo ohranjenih primerkov starin, ki nam omogočijo vpogled v življenje naših prednikov. V širšem pomenu restavriranje pomeni ohranjanje virov in dokazov iz zgodovine.

Za primer si oglejte te starinske skrinje.