Vodovodne inštalacije morajo biti položene v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Podrobnosti so predpisane s strani komunalnih podjetij za oskrbo s pitno vodo. Preden se lotimo vodovodne inštalacije moramo opraviti vsa pripravljalna dela, da kasneje ne pride do napak. Ponavadi so vodovodne inštalacije speljane tako, da vodo dovajamo v kopalnico, kuhinjo ali stranišče samo po eni vodovodni cevi z enim zapornim ventilom. Bolje bi bilo, da bi k vsakemu odjemniku dovajali vodo po posebni cevi z lastnim zapornim ventilom, saj bi ob morebitnih popravilih zapirali le tiste cevi, ki jih popravljamo, ne pa celotne vodovodne inštalacije.

Osnovna pravila pri načrtovanju vodovodne inštalacije:

– inštalacija naj ima čim manj sprememb smeri,
– cevi morajo biti pritrjene na masivne zidove,
– pritrdilni element, ki povezuje cevi na zid, naj imajo elastičen vmesni del, ki preprečuje prenos vibracij na zid,
– cevi morajo biti izolirane z lahkim in elastičnim izolacijskim materialom.

Cevi so za vodovodne inštalacije lahko speljane vertikalno ali pa horizontalno. V kletnih prostorih naj bodo horizontalni vodi speljani pod stropom ali pa položeni v talnem kanalu. Pri tem je potrebno paziti na naklon horizontalnih vodov. Ko se vodovodne inštalacije speljuje skozi zidove je potrebno paziti na ustrezno izolacijo.
Poznamo podometno in predstensko inštalacijo vodovodnih cevi.

Predstenske vodovodne inštalacije: primerne so pri novogradnjah ali rekonstrukcijah starih gradenj. Sistem takih inštalacij vsebuje module, ki vsebujejo ves inštalacijski material, ki je potreben za montažo in hkrati omogoča namestitev sanitarnih elementov. Nekatere pa lahko vgradimo tudi v suhomontažni zid.

Prednosti predstenske vodovodne inštalacije:

– montaža je enostavna,
– izvedba je hitra,
– elementi so prilagodljivi,
– naknadna popravila so lažja.
Pri polaganju sistema cev v cevi uporabljamo plastične vodovodne cevi, pri tem pa je zunanja gibljiva cev iz polietilena vodilo za notranjo vodovodno cev. Tak sistem je primeren tako za podometne kot tudi predstenske vodovodne inštalacije .
Izpustna mesta priključimo na vodovodne inštalacije lahko zaporedno (izpustna mesta so zaporedno priključena na eno dovodno cev), vzporedno (dve med seboj povezani dovodni cevi, nanju pa je priključenih več izpustnih mest) in pa kombinirano.
Za več informacij o vodovodnih inštalacijah si lahko preberete na naši spletni strani priporočenega vodovodarja, kjer poleg zgoraj navedene storitve ponujamo še zanesljivo in ugodno talno gretje. Da pa vas skozi zimo ne bo zeblo si poglejte nasvete za najboljše izkoriščeno centralno ogrevanje .