Računovodstvo Biro Bonus, ki ima sedež v Ljubljani in poslovno enoto v Novem Mestu zaposljuje samo visoko izobražene kadre z veliko izkušnjami na področju vodenja računov, knjigovodstva in davčnega svetovanja. Zaradi visoke usposobljenosti in sledenju novim trendom računovodstva, Biro Bonus strokovno in odgovorno obravnava vse vaše poslovne dogodke in vam pomaga pri sprejemanju pomembnih poslovnih odločitev. Računovodstvo Biro Bonus prilagodijo vašemu načinu dela. Za vse, ki stremite po učinkovitosti, imajo na voljo storitev elektronskega računovodstva, za inovativne stranke omogočajo brezpapirno računovodstvo, za umirjene pa klasično računovodstvo. Strokovnjake za posamezna področja so organizirali v manjše skupine, s tem pa so omogočili in zagotovili kvaliteten oseben pristop.

Poleg davčnega svetovanja izvajajo tudi razna izobraževanja, tečaje in delavnice s področja računovodstva in programske opreme Pantheon.