Prošnja za delo je prva stopnja v procesu zaposlitve. Ko se odločite, da boste oddali svojo prošnjo za delo, se ustavite in jo še enkrat preglejte. Namreč, pravilo je, da če sklenete oddati, je vredno poprej še enkrat preveriti. Prvi vtis, ki ga pustite na možnem bodočem delodajalcu, je tudi vtis, ki ga bo ta imel o vas, ko vas, ali če vas pokliče na nadaljnji razgovor. Prošnja za delo naj izraža vaša prepričanja in želje za bodočnost v karieri, ob tem pa ne pozabite v prošnjo za delo vključiti kako močno si želite delati in prispevati k uspehu nekega podjetja, ki išče nove sodelavce. Ne bodite preveč skromni, ampak dodajte tudi svoje vrline in razglabljajte o tem kako dobre delovne navade imate in kako bo vaša kontribucija prispevala k povišanju dobička podjetja in k njegovi večji prepoznavnosti. Ne mislite, da boste bili klicani na razgovor, če napišete tri stavke o svoji izobrazbi in na koncu dodate še klasični lep pozdrav. To ni za nikamor in samo predstavljate si lahko kaj se bo zgodilo s tem papirjem. Najmanjše zlo bo, če si bo to podjetje vaš list papirja vzelo za drugačno rabo in bo prošnjo za delo neslo v stranišče, kjer bo prošnja za delo , ki je slabo napisana čakala, da šef poje veliko kosilo in začuti, da ga nekaj črviči v želodcu. Ostalo si ni treba predstavljati, saj je jasno. In prav zaradi teh razlogov mora biti prošnja za delo napisana originalno in zelo specifično ter naj odraža vaš pogled na celoten proces dela in vaša prepričanja o skladnosti lastnih izkušenj s potrebami podjetja in zahtevami, ki jih postavlja kot predpogoj, da bo sploh prišlo do nekega resnega razmisleka o razgovoru.