Prva letalska šola v  Sloveniji, kjer se usposobite za letenje z  gyrocopterji. Opraviti je treba teoretični tečaj, ki obsega šestdeset ur in izpit. Po opravljenem izpitu se vpiše kandidat v praktični zabavni del. Vpišejo ga v register šole letenja in potem je čas za resno delo in adrenalin. V povprečju kandidati potrebujejo dvajset do trideset ur letenja.

Za opravljanje teoretičnega dela izpita je obvezna starost šestnajst let, zdravniško spričevalo in vpis v register.

Pomembni deli teorije: osnove teorije letenja spoznavanjetemeljne zakonitosti aerodinamike, sestavo atmosfere, zmogljivosti letal v vseh fazah leta…konstrukcije in materiale, letalske inštrumente, pogon, letalsko navigacijo in meteorologijo, postopke v sili in prva pomoč, osnove radiofonije in vse o zakonodaji in predpisih v letalstvu.

Predavanja potekajo v dogovoru z udeleženci in vseh devet izpitov se opravi posamezno.

Izpit je pod streho in sedaj …gyrocopter!