Delo na domu je odlična oblika zaposlitve in kot že ime pove, se delo opravlja na lastnem domu. To delo lahko hkrati jemljemo tudi kot hobi oziroma dodaten zaslužek ali zaposlitev. Kot delo na domu lahko štejemo več oblik oziroma načinov dela. Pri delu na domu moramo paziti, da si delo dobro razporedimo, saj nam lahko zmanjka časa za »pravo službo« ali pa za delo, ki ga opravljamo. Tako kot pri vsakem delu, je tudi pri delu na domu pomembno, da najdemo poštenega delodajalca, saj je le teh v današnjih časih kar precej malo. Na trgu je kar nekaj delodajalcev, ki poštene in pridne delavce le izkoriščajo. Kot to delo je vedno bolj popularno sestavljanje raznih izdelkov (npr. kemičnih svinčnikov, nakita itd). Delo na domu je primerno za vse, ki nimajo polnega delovnega časa oziroma tiste, ki nimajo zaposlitve, tiste, ki si želijo večji zaslužek in pa za tiste, ki želijo svoj prosti čas nadomestiti s čim koristnim.