Z vidika uveljavljanja odškodnine je ob nastanku nezgode na javnem ali zasebnem prostoru je priporočljivo pridobiti:

– podatke prič, ki so videle vašo nezgodo

– če je mogoče fotografirajte kraj dogodka

– zapišite si točen naslov kraja dogodka

– obiščite zdravnika

– v primeru prisotnosti odgovornih oseb za vašo poškodbo zahtevajte narejen zapisnik ob samem dogodku, v katerem bo naveden   vzrok nezgode

Višina odškodnine je odvisna od:

-vrste telesnih poškodb, ki jih je utrpel oškodovanec v škodnem dogodku

-vrste zdravljenja(opravljene fizikalne terapije, raziskave, dolžina zdravljenja)

-primera, ali je bil oškodovanec voznik, sopotnik, povzročitelj, pešec, kolesar…

-primera, ali je bil oškodovanec pod vplivom alkohola ali drugih substanc

-starosti, aktivnosti v prostem času…

-skaženosti

-duševnih bolečinah

-primarnega in sekundarnega straha

-trajnih posledicah oškodovanca

Ste se poškodovali na javnem mestu?

Ali ste se poškodovali na cesti, pločniku, trgu ali na drugem javnem mestu?

Ali ste se poškodovali na javni prireditvi, organiziranem koncertu ali na javnem zborovanju?

Ali ste se poškodovali smučišču, plaži ali kopališču?

Ali ste se poškodovali na postajališču ali na javnem prevoznem sredstvu?

V vseh zgoraj navedenih primerih ste upravičeni do pravične in primerne denarne odškodnine, ki vam bo nadomestila premoženjsko in nepremoženjsko škodo nastalo kot posledica nesreče pri delu ali na delovnem mest.

Višina denarne odškodnine je v veliki meri odvisna tudi od vašega ravnanja takoj po nesreči, zato ne odlašajte in nas pokličite v najkrajšem možnem času po nesreči. Brezplačno vam bomo svetovali in vam dali potrebna navodila kako pravilno ravnati po nesreči, da bi na podlagi tega lahko dosegli pravično in primerno denarno odškodnino.

Ste se poškodovali na zasebnem prostoru?

Ali ste se poškodovali pred ali v trgovskem centru, trgovini, butiku, ipd.?

Ali ste se poškodovali pred ali v restavraciji, gostilni, bar-u, pub-u, ipd.?

Ali ste se poškodovali pred ali v diskoteki, nočnem klubu, ipd.?

Ali ste se poškodovali pred ali v stanovanjski hiši, bloku ali stolpnici?

Dokumentacija potrebna za izpeljavo odškodninskega postopka je enaka.